fbpx
แพทย์เวชปฏิบัติทั้วไป<br>เริ่มต้นครั้งละ 300 บาท  (15 นาที)

แพทย์เวชปฏิบัติทั้วไป
เริ่มต้นครั้งละ 300 บาท (15 นาที)

สำหรับการปรึกษาเรื่องทั่วไป การเจ็บป่วยเบื้องต้น การเช็ดตัว หรือการให้ยา

คุณสมบัติ

✓ แพทยศาสตรบัณฑิต
✓ เคยมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก

ตัวอย่างคำถาม

‣ ลูกตัวร้อน สามารถทำอย่างไรได้บ้าง
‣ ลูกตัวร้อนตอนกลางคืนมีความเสี่ยงไหม ต้องไป รพ หรือไม่
‣ ลูกอาการแบบนี้ให้กินยาได้ไหม กินยาอะไร